Logo


INNRAPPORTERING AV LØNNSTALL FRA LOKALE FORHANDLINGER 2019 

Ved å registrere resultatet fra de lokale forhandlingene i din bedrift, bidrar du til en toalt oversikt over lønnsuviklingen innenfor din bransje.